شعبه مرزداران                                           

شعبه مرزداران ، اولین شعبه تله پیتزا در ایران می باشد که در تیرماه 1396 با حضور مدیران عالی تله پیتزا اسپانیا ، افتتاح گردید.

کارفرما تله پیتزا
طراحی و اجرا شرکت توسعه صنایع غذایی هرمس
اتمام پروژه تیرماه 1396
آدرس مرزداران – نبش بلوار آریافر – پلاک 96/1