شعبه نیلوفر                                           

شعبه نیلوفر ، هفتمین شعبه تله پیتزا در ایران می باشد که در آبان ماه 1397 با حضور مدیر منطقه ای تله پیتزا اسپانیا در ایران ، افتتاح گردید.

کارفرما تله پیتزا
طراحی و اجرا شرکت توسعه صنایع غذایی هرمس
اتمام پروژه آبان ماه 1397
آدرس خیابان خرمشهر – خیابان عشقیار – پلاک 4