شعبه پاسداران                                            

شعبه پاسداران ، نهمین شعبه تله پیتزا در ایران می باشد که در شهریورماه 1398 ، افتتاح گردید.

کارفرما تله پیتزا
طراحی و اجرا شرکت توسعه صنایع غذایی هرمس
اتمام پروژه شهریورماه 1398
آدرس خیابان پاسداران – بعد از گل نبی – نبش نگارستان ششم