شعبه فردوس                                           

شعبه فردوس ، دهمین شعبه تله پیتزا در ایران می باشد که در آبان ماه 1398 ، افتتاح گردید.

کارفرما تله پیتزا
طراحی و اجرا شرکت توسعه صنایع غذایی هرمس
اتمام پروژه آذرماه 1398
آدرس خیابان فردوس شرقی – بین خیابان گلستان و رامین شمالی – پلاک 241